Biodinamična ekološka kmetija svoje izdelke prodaja pod blagovno znamko Demeter. Cilj njihove kmetije je sklenjeno naravno kroženje, zato srbijo za čim večjo pestrost rastlinskih in živalskih vrst.

Biodinamično kmetovanje je nadgradnja ekološke pridelave, pri tem se uporablja pripravke po biodinamični metodi, poleg teh se upoštevajo kozmični ritmi, naravno ravnovesje in drugo.

Na kmetiji velik poudarek dajejo naravno pridelani hrani, pri kateri ne uporabljajo umetnih sredstev za gnojenje in škropljenje, živila niso gensko spremenjena, uporaba hibridnih sredstev je prepovedana. Vse več je ljudi, ki takšen način pridelave zelo cenijo in zato pri njih kupujejo izdelke. Vodiškarjevi se lahko pohvalijo, da so edina kmetija v občini Kamnik s takšnim načinom obdelovanje zemlje in pridelovanja izdelkov.

Dobite jih na telefon: 041 365 618

e-mail: iris.golob@gmail.com